„Tanulás és tanítás körforgásában”

(A 2023-1-HU01-KA122-ADU-000127217 számú projekt támogatási időszaka 2023. június 1. és 2024. október 31. közé esik.)

„Tanulás és tanítás körforgásában” című Erasmus+ rövid futamidejű felnőtt tanulási mobilitási projektet valósít meg a Tisztaszoba Kulturális Egyesület.
A Tempus Közalapítványhoz benyújtott pályázatunk 13.274 euró támogatást kapott.

A projekt megvalósításával négy kiemelt célt kívánunk elérni

  1. A felcsíki táncoknak a minél alaposabb megismerését szeretnénk elérni, hiteles forrásból, első kézből, a helyszínen tanulni, és a táncok mellett annak teljes néprajzi kontextusát is megismerni.
  2. Szeretnénk a magyar népi kultúrát népszerűsíteni külföldön. A Toscanában élő olasz-magyar vegyesházasságban nevelkedő gyermekek és szüleik számára kívánunk kétnapos komplex néprajzi programot adni.
  3. Szeretnénk megerősíteni az egyesület nemzetközi kapcsolatai.
  4. Művészettörténeti tudás és olasz nyelvtudás erősítése.

A projekt bírálatában többek között az alábbiakat írták

„A projekt összhangban van az Erasmus+ céljaival és prioritásaival, a résztvevő szervezetek és szakemberek szakmai fejlődési igényeihez való igazodás kellő részletesen bemutatott. A szervezet profilja és tevékenységei a projekt céljaihoz illeszkedik, az előző projektjében megerősített kapcsolatokkal és tapasztalatokkal.

A projekt célja, hogy a szervezet a nemzetközi partnerségeket tovább fejlessze, a résztvevő tanulók (néptáncosok) formális és informális úton nyelvet és néptáncformát tanuljanak, megosszák egymással is jó gyakorlataikat, illetve hagyományőrzés jelleggel tartsanak foglalkozásokat kétnyelvű családok számára.

A konkrét prioritások szempontjából különösen a fenntarthatóság hangsúlyozza, különösen értékelendő a zöld utazási formák választása. Három mobilitást jelölt meg a pályázó: Románia (Erdély), mint néptánctanulás, Olaszország, mint hagyományőrzés, kultúraközvetítés és nyelvtanulás céljából.”

Szilveszteri tanulmányúton Gyimesben

Különleges élményekben gazdag gyimesi néptánc kurzuson és tanulmányúton vehetett részt négy fiatal táncos a Tisztaszoba Kulturális Egyesület „Híd a kultúrák között” című ERASMUS+ pályázatának keretében 2022 december 30 és 2023 január 3 között. Az ötnapos kurzuson Szivós Kata, Hanák Zsolt, Kovács Sándor és Kovácsné Szakadáti Orsolya vett részt. A fogadó szervezet a Tatros Part Kulturális Egyesület volt, amelynek elnöke, André Csaba személyesen gondoskodott arról, hogy az együtt töltött időt maximálisan kihasználják a gyimesi táncok, dallamok, népszokások, táji-természeti értékek megismerésére.

Hanák Zsolt beszámolója

Szivós Kata beszámolója
Kovács Sándor beszámolója
Kovácsné Szakadáti Orsolya beszámolója

A Tisztaszoba Kulturális Egyesület 2021-1-HU01-KA122-ADU-000018198 számú ERASMUS+ felnőttoktatási mobilitási pályázatának keretében 2022 május 21-22-én Firenzében valósítottuk meg első utunkat Toscana kulturális központjában, a lenyűgöző szépségű Firenzében.

Dóra Fruzsina beszámolója

Berta Alexandra beszámolója

Huppert Anna beszámolója